Regulamin sklepu

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

BIG STAR – spółka BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 21/21a, 62-800 Kalisz, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 618 003 16 13, Kapitał Zakładowy: 1 235 688,30 zł, prowadząca Sklep Internetowy,
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie Internetowym, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Sklep Internetowy – prowadzony przez BIG STAR sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową WWW.bigstar.pl;
Regulamin – niniejszy dokument, regulujący warunki sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym,
Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży,
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy, miejsce dostawy, oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów.

1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem bigstar.pl prowadzony przez BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 21/21a, 62-800 Kalisz, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 618 003 16 13, Kapitał Zakładowy: 1 235 688,30 zł. umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem bigstar.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym.
2.2. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
2.3 Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
2.4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2.5. Sklep Internetowy posiada siedzibę na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Sklep Internetowy służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pełnoletnie osoby fizyczne oraz niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat lub osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych, które jednak mogą dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
3.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, Zamawiający musi wykonać następujące czynności: wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, umieścić Towar w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w ikonę ,,Dodaj do koszyka’’ i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. Przy składaniu zamówienia wybranego Towaru Zamawiający może dokonać rejestracji do systemu Sklepu Internetowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia lub zalogować się do systemu Sklepu Internetowego, jeśli już posiada konto. Zamawiający może złożyć Zamówienia bez uprzedniej rejestracji lub zalogowania się do systemu Sklepu Internetowego. Wraz ze złożeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Składając Zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, i akceptuje jego postanowienia.
3.5. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupów w Sklepie Internetowym, pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym może być prowadzona korespondencja e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy składaniu adres mailowy lub numer telefonu komórkowego wiadomości dotyczące Zamówienia.
3.6. W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych Towarów oraz sposobu płatności i odbioru, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie Zamówienia i numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych Towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z podaniem adresu.
3.7. W przypadku kiedy Zamawiający wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, Zamawiający może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail będzie zawierał prośbę o ponowienie próby zapłaty.
3.8. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Sklepu Internetowego i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych Towarów została wstrzymana do czasu wyjaśnienia.
3.9. Sklep Internetowy zastrzega, że może zaistnieć sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione Towary będą osiągalne. W takim przypadku Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostanie decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego, zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie Zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego Zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji Zamówienia w przeciągu 5 dni, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.
3.10.Po całkowitym skompletowaniu Zamówionego Towaru i jego wysłaniu, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail lub SMS potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata. Sklep Internetowy jest zobowiązany wydać Towar niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3.11. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
3.12. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Zamawiającego w chwili złożenia Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
a)kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) – za pomocą sprawdzonego i bezpiecznego systemu płatności elektronicznej przelewy24.pl. Po wybraniu tej formy płatności Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę internetową podmiotu obsługującą wybraną formę płatności, a po zakończeniu procedur Zamawiający zostanie z powrotem przeniesiony na stronę bigstar.pl. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a operatorem płatności i nie są nam udostępniane. Znane są tylko bankowi rozliczającemu transakcje dokonaną przez Zamawiającego;
b)gotówką – płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera doręczającego przesyłkę. .
4.2. Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności za Towar. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego Towaru:
• dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost),
• dostawa poprzez firmę kurierską,
• dostawa do sklepu stacjonarnego BIG STAR (lista sklepów dostępna jest podczas składania Zamówienia).
5.2. Realizacja złożonego Zamówienia polega na sprawdzeniu przez Sklep Internetowy kompletności wysłanych danych.
5.3. Jeśli informacje podane przez Zamawiającego są wystarczające, Zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail lub sms.
5.4. W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.
5.5. Przewidywany koszt dostawy został określony w tabeli kosztów w pkt 5.7 Regulaminu.
5.6. Jeśli zamówiony Towar jest dostępny, dostawa Zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego lub do sklepu stacjonarnego BIG STAR wynosi od 1 do 3 dni roboczych, liczone od dnia złożenia Zamówienia. Czas dostawy może ulec wydłużeniu, jeśli zamówienie zostało złożone w okresie wyprzedaży lub akcji promocyjnych
5.7. W Sklepie Internetowym obowiązują następujące koszty dostawy:
Przy przedpłacie (płatność przelewem internetowym lub tradycyjnym):
• Paczkomaty InPost – 9.99 zł
• Poczta Polską – 9.99 zł
• Kurier DHL – 9.99 zł
• Odbiór osobisty w salonie BIG STAR – 0 zł
Przy płatności pobraniowej (płatność dokonywana w momencie odbioru paczki):
• Paczkomaty InPost – 14.99 zł
• Poczta Polską – 14.99 zł
• Kurier DHL – 14.99 zł
Przy zakupach powyżej 200 zł brutto, dostawa odbywa się na koszt Sklepu Internetowego.

6. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie może zostać anulowane gdy:
a) formularz Zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności podany zostanie błędny adres e-mail lub numer telefonu),
b) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym,
c) Zamawiający, na którymkolwiek z etapów składania Zamówienia, zaprzestanie wykonywania kolejnych kroków, przez co nie ukończy procesu składania Zamówienia;
d) na wyraźne życzenie Zamawiającego zgłoszone do Centrum Obsługi Sklepu Internetowego;
e) z powodu braku zamawianego Towaru w magazynie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i wskazaniu przyczyny anulowania;
f) Zamawiający nie dokona zapłaty za zamówiony Towar w okresie 5 dni od dnia poinformowania przez Sklep Internetowy o braku wpłaty.

7. REKLAMACJE

7.1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Zamawiającemu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiających, nabywających Towar jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
7.2. . Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep Internetowy, Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji, do Sklepu Internetowego na adres: „ Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz’’.
7.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym Towarem. W tym samym terminie Zamawiający powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
7.4. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7.5. Do złożenia reklamacji Zamawiający może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w zakładce: ,,zwrot/reklamacja’’ na stronie Sklepu Internetowego: www.bigstar.pl. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.6. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany Towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
7.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

8.1. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Zamawiający złoży Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w dowolny sposób, przy czym, w celu ułatwienia procesu, Sklep Internetowy zaleca skorzystanie z jednej z poniższych form: – złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przy skorzystaniu z gotowego formularza, który należy pobrać ze strony Sklepu Internetowego: www.bigstar.pl, z zakładki: ,,Zwrot /reklamacja’’, wydrukować, wypełnić i podpisać oraz następnie wysłać na adres: Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz lub wysłać jego skan na adres: sklep@bigstar.pl; – złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem panelu klienta (dla Zamawiających posiadających konto użytkownika Sklepu Internetowego) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i jego wysłanie.
8.2. Sklep Internetowy zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Zamawiającego, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób rozliczenia
8.3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży zwrócić Towar. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu Towaru w terminie lub nie przedstawi potwierdzenia odesłania Towaru, Sklep Internetowy ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sklep Internetowy nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w pkt 8.2.
8.4. Zamawiający, który odstąpi od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 8.6.
8.5. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.6. Jeśli wartość zwracanego Zamówienia przekracza kwotę 200 zł, Zamawiający może skorzystać z opcji darmowego zwrotu . Sklep Internetowy zastrzega, że usługa darmowe zwroty jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem sieci paczkomatów (Inpost). W celu skorzystania z tej opcji, Zamawiający musi wejść ze stronę: www.bigstar.szybkiezwroty.pl i wypełnić znajdujący się na niej formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono zweryfikowane pod kątem spełnienia wymaganych warunków. O potwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia Zamawiający zostanie poinformowany drogą e-mailową. W wysłanej wiadomości e-mail znajdą się również szczegółowe informacje o sposobie nadania Towaru do wysyłki za pośrednictwem paczko matów (Inpost).
8.7. Towar należy odesłać na następujący adres Sklepu Internetowego: „ Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz”
8.8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie będzie przysługiwało Zamawiającemu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zamówionym Towarem będzie bielizna (majtki, staniki, skarpety) oraz perfumy a opakowanie towaru zostało otwarte po dostarczeniu Zamawiającemu.
8.9. Wymiana Towaru może nastąpić poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z pkt 8 Regulaminu oraz przez ponowne Zamówienie Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. PRZETWARZANIE DANYCH

9.1. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, korzystania ze Sklepu Internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez ’‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (62-800), al. Wojska Polskiego 21/21A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 6180031613, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 235 688,30 ZŁ (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 30/100) – Administratora Danych.
9.2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy sprzedaży będzie niemożliwa.
9.3. Zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania informacji handlowych – usługa newsletter. Szczegółowe postanowienia dotyczące usługi newsletter znajdują się na stronie Sklepu Internetowego: www.bigstar.pl w zakładce ,,Promocje i Regulaminy’’ – ,, Regulamin Usługi Newsletter’’
9.4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu Internetowego: www.bigstar.pl.

10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sklep Internetowy nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
10.2. Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem Internetowym, zwracając się, między innymi, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl). Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszelkie kwestie uregulowane w Regulaminie, w tym dotyczące zawierania umowy sprzedaży, jej wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
11.2. BIG STAR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnych przypadkach, w tym w razie konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów prawa, do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, a ponadto w związku z rozbudową lub zmianą Sklepu Internetowego, koniecznością dostosowania warunków technicznych, koniecznością usunięcia omyłek pisarskich, z przyczyn organizacyjnych oraz w celu poprawy jakości świadczonej obsługi. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego www.bigstar.pl i będzie zawierała plik w formacie PDF, zawierający treść Regulaminu po zmianach. Zamawiający, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na podany adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
11.3. Zamawiający, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na wprowadzone zmiany. Oświadczenie należy przesłać do Biura Obsługi Sklepu Internetowego na adres:sklep@bigtar.pl lub na adres: Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz. Wówczas konto użytkownika Sklepu Internetowego zostanie usunięte w terminie 3 dni roboczych.
11.4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
11.5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do:
a) wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany;
b) zmiany oferty Sklepu Internetowego;
c) w przypadku Zamówienia więcej niż jednej sztuki Towaru, do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz;
d) czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
11.6. Kontakt z Biurem Obsługi Sklepu Internetowego: – e-mail: sklep@bigstar.pl; – infolinia: 62 7652 102; – adres korespondencyjny: Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz zwrotu (PDF)
2. Formularz reklamacyjny (PDF)

BigStar na Facebook BigStar na YouTube BigStar na Instagram

Infolinia   +48 62 76 52 102

Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00-16:00

Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems

OK
Strona wykorzystuje pliki Cookies m.in. w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce - Polityka Prywatności.