Regulamin sklepu

1. REGULACJE WSTĘPNE
Sklep Internetowy, działający pod adresem bigstar.pl prowadzony przez BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 21/21a, 62-800 Kalisz, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 618 003 16 13, Kapitał Zakładowy: 1 235 688,30 zł. umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem bigstar.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym BIG STAR Limited.
2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
2.3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie bigstar.pl w zakładce Regulamin.
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a BIG STAR Limited Sp. z o.o.
2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2.6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem bigstar.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, sprzedawanych również w salonach BIG STAR Limited.
3.2. Zakupy w Sklepie Internetowym BIG STAR Limited mogą być dokonywane przez osoby fizyczne od 13 roku życia jak i prawne.
3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go lub ich w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji ww. zamówienia.
3.5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez BIG STAR Limited Sp. z o.o.
3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
3.7. Sklep Internetowy BIG STAR Limited przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.8. Ceny podawane w Sklepie Internetowym BIG STAR Limited są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3.9. BIG STAR Limited Sp. z o.o. prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży.
3.10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
a)kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) – za pomocą sprawdzonego i bezpiecznego systemu płatności elektronicznej przelewy24.pl. Po wybraniu określonej formy płatności Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę internetową obsługującą wybraną formę płatności, a po zakończeniu procedur z powrotem na stronę bigstar.pl. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych i nie są nam udostępniane. Znane są tylko bankowi rozliczającemu Państwa transakcje.
b)gotówką – płatność przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost),
 • dostawa poprzez firmę kurierską,
 • dostawa do sklepu stacjonarnego BIG STAR (lista sklepów dostępna jest podczas składania zamówienia).

  5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez BIG STAR Limited Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych.
  5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości
  e-mail.
  5.4. Zamówienie może zostać anulowane gdy:

 • formularz zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu),
 • transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym.

  5.5. W momencie przekazania przesyłki firmie spedycyjnej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.
  5.6. Przewidywany koszt dostawy został określony w tabeli kosztów w pkt 5.8.
  5.7. Zamówienia złożone do godziny 12:00 w dni robocze zostaną rozpatrzone tego samego dnia roboczego. W przypadku braku wątpliwości co do jego realizacji oraz kompletności zamówienia – paczka zostanie wysłana do Zamawiającego tego samego dnia roboczego. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w dni robocze, w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy zostaną rozpatrzone najwcześniej w kolejnym dniu roboczym wg kolejności nadesłanych zamówień.
  5.8 Tabela kosztów
  Przy przedpłacie (płatność przelewem internetowym lub tradycyjnym):

 • Paczkomaty InPost – 9.99 zł
 • Poczta Polską – 9.99 zł
 • Kurier DHL – 9.99 zł
 • Odbiór osobisty w salonie BIG STAR – 0 zł

  Płatność pobraniowa (płatność dokonywana w momencie odbioru paczki):

 • Paczkomaty InPost – 14.99 zł
 • Poczta Polską – 14.99 zł
 • Kurier DHL – 14.99 zł

  Przy zakupach powyżej 200 zł brutto, przesyłka na koszt sklepu.

  5.9 W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny bigstar.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym BIG STAR Limited prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
  5.10 Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
  5.11 Potwierdzenie zamówienia – w momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z podaniem adresu.
  5.12 Płatność przelewem lub kartą – w przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
  5.13 Brak potwierdzenia przelewu – w sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Sklepu Internetowego BIG STAR Limited i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
  5.14 Częściowa kompletacja zamówienia – może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
  5.15 Kompletacja i wysłanie zamówienia – po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.
  5.16 Anulowanie zamówienia – w przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
  Anulowanie zamówienia nastąpi również jeśli klient nie dokona zapłaty za zamówiony towar w okresie 5 dni od dnia poinformowania o braku wpłaty.

  6. REKLAMACJE
  6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „ Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz” tel. kontaktowy: 62 7652 102.
  6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady za wyjątkiem sytuacji gdzie klient otrzymał wadliwy towar. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.
  6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
  6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7.1. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.
  7.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.
  7.3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w pkt7.2.
  7.4. Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
  7.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Zamawiającemu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zamówionym towarem będzie bielizna (majtki, staniki, skarpety) oraz perfumy a opakowanie towaru zostało otwarte po dostarczeniu Zamawiającemu.

  8. WYMIANA TOWARU
  8.1. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor w tej samej cenie. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres „Sklep Internetowy BIG STAR LIMITED, al. Wojska Polskiego 21/21a 62-800 Kalisz”, Druk Wymiany wraz z wymienianym towarem. Druk Wymiany stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  8.2. Należy pamiętać o dostarczeniu dowodu zakupu, który jest podstawą skorzystania z wymiany towaru.
  8.3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni kalendarzowych.
  8.4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych zwracanego towaru.
  8.5. Prawo wymiany towaru nie będzie przysługiwało Zamawiającemu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zamówionym towarem będzie bielizna (majtki, staniki, skarpety) oraz perfumy a opakowanie towaru zostało otwarte po dostarczeniu Zamawiającemu.

  9. OCHRONA DANYCH
  9.1 Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest:

  ‘’‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (62-800), al. Wojska Polskiego 21/21A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 6180031613, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 235 688,30 ZŁ (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 30/100).

  zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: Sklep Internetowy BIG STAR, al. Wojska Polskiego 21/21a, 62 – 800 Kalisz
  lub na adres e-mail: sklep@bigstar.com.pl.

  9.2 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na adres:

  ‘‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu
  al. Wojska Polskiego 21/21a
  62 – 800 Kalisz
  z dopiskiem: ,,IOD’‘

  lub pisząc na adres e-mail: iod@bigstar.com.pl.

  9.3 Podstawą prawną przetwarzania danych Zamawiającego jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym BIG STAR, akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne (podstawa prawna: art. 6 ust 1 b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – zwanej dalej: RODO). W związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym BIG STAR, dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją zamówienia oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jego złożeniem.
  9.4 Jako Administrator będziemy także przetwarzać dane osobowe Zamawiającego na następujących podstawach oraz w następujących celach:

 • w celach tworzenia analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w celu lepszego doboru usług do potrzeb zamawiających, optymalizacji produktów w oparciu o uwagi i zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile Zamawiający wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) o ile Zamawiający wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  9.5 Dane osobowe Zamawiającego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na zaproponowaniu Zamawiającemu produktów dopasowanych do jego preferencji i posiadanych cech – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  9.6. W każdej chwili Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli tam, gdzie Administrator powołuje się na uzasadniony interes), w tym profilowania, a także jeśli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas Administrator przestanie przetwarzać dane Zamawiającego w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Zamawiającego, lub dane Zamawiającego będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
  9.7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub Usługi będą niemożliwe.
  9.8. Dane będą przechowywane:
 • przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.
  9.9. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9.10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Zamawiający ma prawo do cofnięcia wszystkich lub wybranych zgód dotyczących przetwarzania danych.
  9.11. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
  9.12. Administrator może przekazać dane zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z Umową, a także rozliczenia transakcji i dostarczenia zamówienia. Odbiorcami mogą być: partnerzy współpracujący z Administratorem, partnerzy wymienieni na stronie internetowej Administratora, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, dane Zamawiającego mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. Firma BIG STAR Limited Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany
 • zmiany oferty Sklepu Internetowego BIG STAR Limited
 • w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

  10.2. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Powiatowego ( Miejskiego ) Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź skorzystać z platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  10.3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

  ZAŁĄCZNIKI
  1. Formularz wymiany i zwrotu (PDF)
  2.Formularz reklamacyjny (PDF)

 • BigStar na Facebook BigStar na YouTube BigStar na Instagram

  Infolinia   +48 62 76 52 102

  Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
  Sobota 8:00-16:00

  Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems

  OK
  Strona wykorzystuje pliki Cookies m.in. w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce - Polityka Prywatności.